تو قبلا قانون جذب کائنات را تجربه کرده ای!

آیا تا به حال تجربه کرده ای که آنچه را بدان نیاز داشتی ناگهان از جایی که انتظارش را نداشتی سر در می آورد؟  دیدن یک دوست، مشاهده یک شی خاص، تماس ناگهانی، تصویر غیر منتظره و … ؟ آیا تا به حال فکر کرده ای چرا این اتفاق ها برای تو پیش می آید؟ این اتفاقات برای تو پیش می آید زیرا تو در زمان  مناسب، در مکان مناسب هستی و این یعنی اینکه قانون جذب کائنات وجود دارد.

قانون جذب کائنات

قانون جذب کائنات

برخی افراد به دنبال مناسبت های بد هستند و قانون جذب به خواسته های آنان پاسخ می دهد. به یاد داشته باشید این قانون به تمام خواسته ها و ناخواسته های شما پاسخ می دهد. لغات و اصطلاحات زیادی وجود دارد که برداشت ما را از قانون جذب کائنات  نشان می دهد. این لغات عبارتند از: پیش بینی نشده، نعمت های غیرمنتظره، تصادفی، قضا و قدر، کارما، همزمانی، شانسی، منظور شده، وقوع ناگهانی و…

قانون جذب هستی  همواره به تو می گوید چگونه این وقایع بوقوع می پیوندد. با قانون جذب انسان قادر خواهد بود آنچه را که می خواهد بدست آورد و آنچه را که نمی خواهد کمتر بدست آورد. چیزهای که با استفاده ازاین قانون می توان بدست آورد عبارتند از: شغل دلخواه، تعطیلات دلخواه، ارتباطات دلخواه، مشتری دلخواه، پول بیشتر و در کل هر آنچه در زندگیت می خواهی و آرزو داری بدست آوری.

تعریف قانون جذب

در زندگی همان چیزی را جذب می کنی که انرژی، حواس و توجهت را به آن معطوف می کنی. چه آن را بخواهی و چه آن را نخواهی !!! همواره به یاد داشته باش انرژی تو برابر است با خلق و خوی تو و خلق و خوی تو برابر است با ارتعاش تو و ارتعاش تو چه مثبت و چه منفی برابر است با پدیده هایی که در جهان هستی می بینی. آیا شنیده ای که می گویند او ارتعاش خوبی از خود ساطع می کند؟ همواره به یاد داشته باش ما دائم در حال ارسال امواج مثبت یا منفی هستیم که این امواج و ارتعاش ارتباط دارد با احساسات مثبت یا منفی ما.  بسیار مهم است که از امواج خود باخبر باشید، زیرا قانون جذب چند برابر آن را به شما می دهد. خواه بخواهید و خواه نخواهید.

قانون جذب همواره آنچه را از خود ساطع کرده ای با اندکی بیشتر به تو باز می گرداند. خواه این احساسات مثبت باشد، خواه منفی باشد. جهان هستی به احساسات تو توجهی نمی کند. جهان هستی همچون آینه عمل می کند. این قانون آن ارتعاشی را که تو می فرستی دریافت می کند و با شدت چند برابر به تو باز می گردند حتی اگر این ارتعاش به ضرر تو باشد!

برای استفاده هوشمندانه از قانون جذب جهان هستی باید فرمول سه مرحله ای زیر را همواره در زندگی خود استفاده کنید.

مرحله اول: خواسته ات را مشخص کن

مرحله دوم: ارتعاشت را بالا ببر

مرحله سوم: آن را بپذیر

قانون جذب کائنات

قانون جذب کائنات

مرحله اول :خواسته ات را مشخص کن

چرا این قدر روی کلمات تاکید می شود؟

ما با کلمات فکر می کنیم، می نویسیم، احساسات خود را بیان می کنیم، فکر می کنیم، سخن می گوییم، می شنویم، می خوانیم، می بینیم، تایپ می کنیم و با آن ها در ذهن خود زندگی می کنیم. مهم است بدانیم هنگامی که ما از کلمات استفاده می کنیم،یا آنها را در ذهن خود می آوریم، در واقع داریم امواجی را با خود حمل می کنیم و البته این امواج را به جهان هستی نیز ارسال می کنیم. واکنش قانون جذب هستی درست مانند ذهن توست. قانون جذب آنچه را تو نمی خواهی می شنود. وقتی به ندای درون خود گوش می دهی که امواجت منفی می باشد، درست مانند این است که به سمت چیزهایی می روی که نمی خواهی. توجه کن تو در زندگی به سمت چیزهایی می روی که توجه و انرژی خود را معطوف آن می کنی. خواسته یا ناخواسته ! زمانی که از افعال منفی در عبارات خود استفاده می کنی درست ضمیرخودآگاه یا ناخودآگاه خود را متوجه آن ساختی. به چند نمونه زیر دقت کنید:عصبانی نشو، ملامت نکن، معطل نکن، خل نشو، این که ضرری ندارد، دستپاچه نشو، عجله نکن، نگران نباش، حالا  نگاه نکن، با قیچی بازی نکن، فراموش نکن، آشغال نریز،

عبارات بیانی:

عبارات بیانی گفته هایی است که مثبت یا منفی بر زبان خود جاری می سازی. توجه داشته باشید، این عبارات به صورت ناخودآگاه بیان می گردد. باید جان بکنم تا پول بدست آورم هرگز در قرعه کشی برنده نمی شوم مگر پول علف خرسه هرگز به وزن ایده آل نمی رسم پیدا کردن زن یا مرد خوب سخت است پول از این دست می آید و از آن دست می رود همانطوری که می بینید در عبارات فوق یاس و ناامیدی  و نمی توانم وجود دارد.

چگونگی بیان عبارات منفی به طرز دیگر

برای اینکه مانع افکار منفی بشوی باید افکار و گفتار خود را به طرز دیگری بیان کنی. هر چه از تاثیر حرف های مثبت و منفی که بر زبان می آوری آگاه باشی بیشتر می توانی زبان خود را کنترل نمایی. زمانی که عبارات منفی را می شنوی یا بر زبان می آوری آن ها را به طریق دیگری مثبت کن. اگر می خواهی بگویی پیدا کردن مشتری سخت است با آورند واژه گذشته جمله ات را تغییر بده. مثلا بگو: پیدا کردن مشتری در گذشته سخت بود.

وضوح از طریق تضاد ( تضاد چیست؟ )

اولین گام برای اینکه قانون جذب کائنات کار خود را به درستی انجام دهد این است که بدانی چه چیزی می خواهی. برای این کار باید ببینی در ابتدا چه چیزی نمی خواهی! این درست همان چیزی است که می خواهی. این بی رغبتی تضاد نامیده می شود. تضاد در قانون جذب درست همان چیزی است که تو را بی رغبت و منفی نگه می دارد. زمانی که از چیزی حرف می

زنی که در واقع آن چیز را که نمی خواهی تو داری ناخواسته ها را به قانون جذب پیکش می کنی تا قانون جذب آن ها را به تو هدیه بدهد!!!  توجه کردن به تضاد اساسی است، زیرا تو را به وضوح می رساند.

مرحله دوم:  ارتعاشاتت را افزایش بده

بالا بردن ارتعاش صرفا به این معنااست که به تو حال و هوای خوبی بدهد یا احساس توجه، انرژی و تمرکز مثبت بیشتری کنی. اینکه خواسته های خود را شناسایی کنی کافی نیست، شما باید هر روز هم که شده به آن توجه مثبت داشته باشی. در ادامه نمونه های استعاره های مثبت را خواهی آموخت.

خودت پنکه ات را به کار بیانداز

 •  اگر احساساتت را با پنکه مقایسه کنی، متوجه خواهی شد، هنگامی که پنکه روی درجه آخر است و باد خنک می زند تو احساس بسیار خوبی داری، به عبارتی پنکه ات خوب دارد کار می کند.
 • وقتی که احساس آزردگی می کنی و یا رنجش داری درست مثل این است که مدادی را لای پره های پنکه ات قرار دهی.
 • اگر احساسات تو فراتر از آزردگی باشد، انگار تنه درختی لای پرده های پنکه ات قرار دارد. وقتی احساسات منفی داری مانند خشم، ترس، فقدان و کمبود، پنکه ات از کار می افتد و تو هیچگاه احساس لذت نداری. در عوض با احساس تضاد مقاومت می کنی و پنکه ات از کار می افتد.
 • وقتی با دردسرهای روزانه موجه می شوی، کمتر وقتت را صرف توجه به آنها کن. تو از استعاره پنکه خوشت خواهد آمد. از باد خنک آن لذت می بری و با صدای بلند می گویی : پنکه ام خوب باد می زند، من احساس خوبی دارم.

چرا عبارات تاکیدی ارتعاش تو را بالا می برد؟

عبارات تاکیدی همانند جمله ای در ذهنت، ذهنت را از نو برنامه ریزی می کند. در واقع عبارات تاکیدی برنامه های قبلی ذهنت را که باور نام دارد به برنامه های جدید تغییر می دهد.همواره توجه کنید عبارات تاکیدی باید به زمان حال باشد .به این عبارت تاکیدی توجه کنید : من بدنی سرحال و خوش اندام دارم. شما باید هر بار که عبارات تاکیدی را بر زبان می آورید احساس خوبی داشته باشید. این در حالی است که عبارات تردید و دودلی باعث می شود جهان هستی یشتر از آنچه نمی خواهید به شما بدهد.عبارات تاکیدی فقط برای بالا بردن ارتعاش شما می باشد. اگر احساس خوبی به آن نداری قانون جذب در برابر احساسی که داری واکنش نشان می دهد و چند برابر آنچه نمی خواهی به تو می دهد. زیرا عبارات تاکیدی شما موثر نیست و با احساسات شما هماهنگ نمی باشد.

قانون جذب کائنات

قانون جذب کائنات

مرحله سوم: آن را بپذیر

پذیرفتن یعنی عدم شک و تردید که در روند جذب آگاهانه بسیار موثر می باشد. زمانی که تو خواسته خود را به اندازه کافی مشخص نکنی، آن را نخواهی یافت و به آن نخواهی رسید. تو باید ذره ای تردید در مورد خواسته خود نداشته باشی تا آن را جذب کنی. به عبارتی باید آن را باور داشته باشی. این مرحله یعنی مرحله کنار زدن شک و تردید را پذیرفتن می گویند. تو باید عباراتی را که می گویی قبول کنی و بپذیری. حال اگر ذره ای تردید داشته باشی در واقع آن را نپذیرفته ای وقتی به درجه ای رسیدی که ندای درون تو به تو بگوید: خیالت راحت این امکان پذیر است در واقع آن را پذیرفته ای یا به عبارتی قبول کرده ای.پذیرش و پذیرفتن سخت ترین مرحله در زمینه قانون جذب می باشد زیرا :

 • معنی آن را درک نمی کنند.
 • وقتی می گوییم بپذیر مردم کلافه می شوند.

قدرت پذیرش:

 1. داشتن خواسته قوی با شک و تردید شدید یعنی خواسته ات به حقیقت نمی پیوندد.
 2. داشتن خواسته قوی با کمی شک و تردید یعنی خواسته ات آهسته به وقوع میپیوندد.
 3. داشتن خواسته قوی بدون شک و تردید یعنی خواسته ات سریع به وقوع می پیوندد.
عبارات پذیرشی:ابزار زیادی برای از بین بردن شک و تردید وجود دارد ولی ساده ترین آن عبارات پذیرشی است. عبارات پذیرشی باعث می شود شک و تردید از بین برود. بعد از درست کردن عبارات پذیرشی باید اعتماد به نفس داشته باشی. به این ترتیب آنچه را می خواهی جذب خواهی کرد.
نوشتن عبارتهای پذیرشی برای خود کاری بسیار آسان است:
 • از خودت بپرس آیا کسی هست که کاری را که من می خواهم انجام دهم کرده باشد و یا چیزی را که من می خواهم داشته باشم، داشته باشد؟
 •  اگر پاسخ مثبت است. امروز چند نفر این کار را کرده اند و یا این چیز را داشته اند؟ دیروز چه طور؟ هفته گذشته؟ ماه گذشته؟ فصل گذشته؟ سال گذشته؟ و …
 • در نوشتن عبارات خود از ضمیر سوم شخص استفاده کنید زیرا ضمیر اول شخص شک و تردید را در شما ایجاد می کند.
 •  در مورد عبارات خود اطمینان حاصل کنید. از نوشتن احتمالا، شاید و … خودداری کنید. مثال ها خود را با منبعی موثق بنویسید. هرگز نگویید به عنوان مثال: احتمالا امروز هزاران نفر ثروتمند شده اند. برای عبارات خود منبع بیابید و با اطمینان بگویید.

اکنون که این مطلب را خواندی یاد گرفتی که از قانون جذب چگونه استفاده کنی تا بیشتر بدست آوری و کمتر از نداشته ها و چیزهایی که نمی خواهی در امان باشی. در هر مرحله صبر کن به ندای درونت گوش فرا بده تا بدانی چه امواجی به جهان هستی عرضه می کنی. همیشه یادت باشه تو تمام ابزارهایی را که نیاز داری با استفاده از قانون جذب خواستهات را بدست آوری، در اختیار داری.

فقط کافی است، فقط کافی است، دست به کار شوی!

برگرفته از کتاب قانون جذب اثر مایکل لوسیر

درباره نویسنده

فرناز سهیلی

فرناز سهیلی

فرناز سهیلی هستم؛ کارشناس مدیریت آموزش، نویسنده در سایت سیترین و چندین سایت پرمحتوای دیگر! دو سال است که در زمینه ی تولید محتوا فعالیت دارم و پس از مدت کوتاهی آنقدر به نویسندگی علاقمند شدم که فکر میکنم نمی توانم از نوشتن دست بردارم. از دیگر علایق من یادگیری چیزهای تازه است . هر چیزی که بتواند من را به چالش بکشد مسلماَ عاشق آن خواهم شد. یادگیری سئو ، موسیقی و فوتبال از چالش های جدید در زندگی من هستند.

دیدگاه خودتان را بنویسید.

دیدگاه خودتان را بنویسید.