قانون شفا

مجله ی انرژی مثبت سیترین ؛ تکذیب و انکار اولین قانون شفا هستند. با تکذیب و انکار ، باورها و احساساتتان را که این چنین بیمار شده اند از ذهن خود پاک کنید.  تکذیب و انکار، اولین قدم به سوی از بین بردن خطاها از ذهن است.اعتقادات همیشه در اختیار توست.

زمانی که باورهای زشت و پلید عوض می کنید، در می یابید که اوضاع و شرایط جسمی شما یکباره دچار تحول و دگرگونی می شود. دانشمندان و محققان نیز نتوانستند توضیح دهند که بدن انسان در صورت تغذیه ی مناسب پالایش می یابد. تکذیب و انکار ذهن و جسم را از اعتقاد به پلیدی و بیماری می زداید.

تکذیب و انکار روشی برای پاک کردن یا زدودن یا برطرف کردن است و ندایی درونی است که بیماری وجود ندارد.

با تکذیب و انکار می توانید به سوی جلو قدم بردارید و ندا دهید که بیماری و درد هیچ گاه وجود نداشته و حقیقت ندارد. با این کار ظواهر منفی از شما دور می شود.

از طریق تکذیب و انکار وجود وضعیت بد را نفی می کنید و بی تردید درباره ی جست و جوی درمان و علاج واقعه نیز شک نمی کنید. تفکرات ناسالم خود را که وضعیت بدتری ایجاد می کند نفی کنید، آنگاه به این عبارت قدیمی ایمان پیدا کنید:

” زمانی که توانستی چیزی را از ذهنت بیرون کنی، از جسمت هم می توانی”

قاطع باشید

هیچ گاه با تفکرات و دعاهای آرام با وضعیتی بد و سخت مواجه نشوید و انتظار نتیجه مطلوب را نداشته باشید.

باید کاری را که می خواهید انجام دهید قاطعانه انجام دهید.دانشمندان و فرمانروایان این را می دانستند که با کاربرد فوق العاده ی تکذیب و انکار می توان شرایط را بر وفق مراد کرد تا اوضاع از هم پاشیده نشود.

با استفاده از قانون تکذیب و انکار شما می توانید مشکل ترین آزمون ها را از سر راه بردارید، زیرا تکذیب و انکار از اقتداری پالایش دهنده و آزادی بخش سرشار است.

هیچ چیزی به این اندازه نمی تواند ذهن را پاک کند که شما بتوانید با جسارت به اطراف نظر بیندازید و همه ادعاها را تکذیب و انکار کنید و بتوانید بگویید ” نه ، نه، چنین نیست! این که تو می گویی وجود ندارد. تو مقتدر نیستی . تو هیچ هستی ، از سر راهم کنار برو”

قدرت شفا بخشی سکوت

زمانی که اندیشه ها و تفکرات منفی و باطل را در ذهن پرورش ندهید و خوراک آن ها را قطع کنید و آن ها از این کمبود به هلاکت می رسند.

” هیچ چیز زشت در اطراف من وجود ندارد.” در مقابل هر سخن منفی درباره ی خودتان یا دیگران ، خواه بدگویی ، خواه توضیح درباره ی بیماری ، خواه خبر مرگ و خطر و شکست بگویید: این حرف ها حقیقی نیست و آن ها هیچ کدام واقعیت ندارند.

نیکی و خوبی در همه جا وجود دارد. حتی در هر چیزی که پلیدی دارد، نیکی نیز وجود دارد. بنابراین هر چیزی که بتواند نیکی را خلق کند، پلیدی محسوب نمی شود. اگر کسی نیکی را پیدا کند می تواند از هر تجربه نیکی را به وجود آورد.

قانون شگرف شفا

یکی از پزشکان معروف درباره ی پیشرفت علم و طب چیزهایی گفته است و خاطر نشان کرده که پیشرفت در ۲۵ سال گذشته ، بسیار چشمگیر تر از ۲۵ قرن اخیر بوده است. او پیش بینی کرده است که متوسط عمر در دو نسل جدید دو برابر خواهد شد و دیگر چیزی به نام بیماری لاعلاج وجود ندارد.

حالا که همه دست به دست هم داده اند تا این که این پیش بینی را متحقق کنند، شما نیز می توانید. می توانید قانون شگرف شفا را بیدار کنید و این قانون گذشت و فداکاری است. این قانون بیش تر ذهنی و عاطفی و معنوی است یعنی زمانی که مشکل سلامتی وجود داشته باشد راه حل گذشت و فداکاری و بخشش است. طبیبان قدیم به هنگام شفای بیمارانشان از آن ها می خواستند از چیزی منزجر نباشند.

علل پنهان بیماری سرطان چیست؟

دومین قانون شفا ، قانون شفا بخش آزادی است برای مطالعه روی آن کلیک کنید.

درباره نویسنده

فرناز سهیلی

فرناز سهیلی

فرناز سهیلی هستم؛ کارشناس مدیریت آموزش، نویسنده در سایت سیترین و چندین سایت پرمحتوای دیگر! دو سال است که در زمینه ی تولید محتوا فعالیت دارم و پس از مدت کوتاهی آنقدر به نویسندگی علاقمند شدم که فکر میکنم نمی توانم از نوشتن دست بردارم. از دیگر علایق من یادگیری چیزهای تازه است . هر چیزی که بتواند من را به چالش بکشد مسلماَ عاشق آن خواهم شد. یادگیری سئو ، موسیقی و فوتبال از چالش های جدید در زندگی من هستند.

دیدگاه خودتان را بنویسید.

دیدگاه خودتان را بنویسید.